Monuta Weigert Uitbelating Claim

Naam: Patrick Lashley
Monuta heeft bijna 13 maanden gewacht om een polis, met terugwerkende kracht, te herstellen, zónder enige gezondheidsverklaring! Daarbij heeft polishouder eerst achterstallige premie moeten betalen!

In de tussentijd is de polishouder overleden en is Monuta daarvan telefonisch EN schriftelijk op de hoogte gebracht!

Nu weigert Monuta de uitbbetaling van de polis, omdat zij van mening zijn dat ten tijde van het herstel van de polis, waarvan Monuta zelf verwijtbaar nalatig is geweest, polishouder inmiddels overleden was en het herstel niet plaats had gevonden als Monuta dit had geweten!

Monuta wist wel degelijk dat polishouder was overleden na eerst op de intensive care gelegen te hebben!

Nabestaanden van polishouder gaan deze klacht indienen bij het KifiD en vraagt hierbij om aanvullend advies!

<< Terug naar klachten

Bent u woordvoerder van een betrokken instantie, en wilt u reageren? Schrijf dan een mail naar info@uitvaart.nl.

Laatste update: 17-08-2022