Monuta Wil Royeren

Naam: Jurgen Wjnruit
Ondanks het feit dat Wijnruit reeds eerder op 1 November 2018 Monuta gevraagd heeft om een overzicht van de te betalen premies van de polis die reeds eerder was afgesloten, heeft Monuta gemeend om per 9 november 2018 een royeren mutatie door te voeren, zonder ooit enig document te vervaardigen om (door ziekte) de polis-betalingen up-to-date te brengen!

Sterker nog, Monuta heeft nadien gewoon getracht termijn bedragen af te schrijven zonder ooit een overzicht te produceren.

En pas op 7 februari 2019 heeft men de polis geroyeerd wegens wanbetaling, ondanks de meerdere verzoeken om het te rectificeren!

Met vriendelijke groet,

J.M. Wijnruit

<< Terug naar klachten

Bent u woordvoerder van een betrokken instantie, en wilt u reageren? Schrijf dan een mail naar info@uitvaart.nl.

Laatste update: 19-05-2022