Rentediefstal Monuta verzekering

Naam: J. Wolterson
In 1960 sloten mijn ouders voor mij een uitvaartverzekering bij Stichting Monuta voor 700 gulden voor het betalen van mijn berafenis, mocht ik onverhoopt komen te overlijden.

In 1970 was de verzekering volgestort en dus afbetaald. Ik heb altijd te horen gekregen, dat ik mij daar geen zorgen over hoefde te maken. Vandaag rijg ik een overzicht van Monuta, waarbij ik te zien krijg, dat er 318 Euro IN NATURA wordt uitgekeerd, wanneer ik kom te overlijden.

Als we eens zouden uitrekenen, wat 700 gulden goed vastgezet op een spaarrekening nu zou opleveren, dan komen we uit op zo'n slordige 10.000 Euro! Laat de helft daarvan als 'kosten' naar Monuta gaan, dan houden we nog altijd 5.000 Euro over ipv. 318 Euro.

Moraal: Sluit NOOIT een uitvaartverzekering af maar leg wat geld opzij en laat de erfgenamen de uitvaart zo goedkoop mogeljk regelen.

<< Terug naar klachten

Bent u woordvoerder van een betrokken instantie, en wilt u reageren? Schrijf dan een mail naar info@uitvaart.nl.

Laatste update: 19-05-2022