Openbaarheid register bij Crematie

Naam: Simon Dirk Otsen
Geachte Mevrouw/Mijnheer,

Mijn broer Jan Otsen is j.l. 27 Apr. 2021 te Den Helder overleden. De desbetreffende organisatie's, de Hospice,het Uitvaart centrum alsook het crematorium waren niet bereid om enige informatie hierover te verschaffen, dit op speciaal verzoek van zijn enige directe verwant z'n zoon. Na meerdere malen verzocht te hebben volharde zij hierin. Het enige wat mij nog reste was om een akte van overlijden op te vragen bij de Gemeente Den Helder, aldus geschiedde. Daar de Akte maar een summiere informatie weergeeft bleef ik met veel vragen zitten. Zo ook het tijdstip van crematie. Na meerdere malen contact te hebben gezocht met het Crematorium Schagen volharde zij in het niet verstrekken van enige informatie en ten letste resulterend in het verbreken van het telefonische gesprek. De Wet op de lijk bezorging zegt toch dat er een Register gehouden dient te worden en dit Register openbaar is. Derhalve ben ik van mening dat men mij het tijdstip en plaats van cremeren dient te verstrekken.

Hoogachtend

S.D. Otsen

't Veld 5
3941BX Doorn

<< Terug naar klachten

Bent u woordvoerder van een betrokken instantie, en wilt u reageren? Schrijf dan een mail naar info@uitvaart.nl.

Laatste update: 24-09-2023